For Energi Fyn var fleksibiliteten afgørende

Da Energi Fyn i foråret 2014 skulle opgraderes til den nyeste version af AX, lå det ikke i kortene, at Essence Solutions skulle stå for implementeringen. Men en fleksibel tilgang til opgaven med fokus på justering frem for foranalyse gjorde, at pilen alligevel endte med at pege på Essence Solutions. 

Fokus på standardløsning tiltalte Energi Fyn

Egentlig havde Energi Fyn et samarbejde med en anden leverandør, da beslutningen om at opgradere deres AX-løsning blev truffet. Så hvorfor endte de med at skifte til Essence Solutions?  

”Baggrunden for at skifte bundede i den måde, vi ville køre vores implementering på. Vi ønskede ikke en proces med en stor foranalyse, men ville hellere i gang med standardversionen hurtigt – og så justere løbende. Og det var netop den fremgangsmåde, Essence Solutions præsenterede os for. Det blev udslagsgivende.”

Det fortæller Tommy Gohr Jensen, koncerncontroller i Energi Fyn, der havde det overordnede ansvar for valget af Essence Solutions. Han fortsætter:

”Essence Solutions passede som fod i hose hos os. Vi syntes, de havde en fin tilgang til hele projektet. De havde ikke en forventning om at skulle lede hele projektet på lige præcis deres præmisser. Og så var de gode til at sige nej til opgaver, de ikke havde kompetencerne til at løse. Det gjorde de fx i forbindelse med vores lønmodul. Her oplevede vi, at de var meget reelle og sagde ærligt fra. Så her bruger vi faktisk stadig vores tidligere samarbejdspartner.”

En nem samarbejdspartner i det daglige

Selve projektet med at opgradere AX-løsningen blev indledt i foråret 2014 og var klar til drift første oktober 2015. 

Når en stor organisation skal lære en ny løsning at kende, trækker det store veksler på konsulenthuset. Det var også tilfældet her. Ikke mindst fordi den interne AX-konsulent i Energi Fyn valgte at skifte job, umiddelbart efter at implementeringen var i mål. Det resulterede i, at Energi Fyn fik en gang om ugen fik besøg af en konsulent fra Essence Solutions, der hjalp til med at svare på spørgsmål i forbindelse med implementeringen. 

Processen har givet et godt udgangspunkt for det videre samarbejde, fortæller økonomiassistent Martin Sørensen, der står for en stor del af den daglige kontakt med Essence Solutions:

”Essence Solutions har lært vores forretning rigtig godt at kende, og det kommer os til gode i dagligdagen nu. Vi mærker det eksempelvis, når de kommer med forslag til specialløsninger. Det er altid et kvalificeret første bud, de kommer med.” 

Om samarbejdet i dagligdagen, siger Martin Sørensen:

”Essence Solutions er gode til at gøre sig forståelige. Både når de taler til mig som økonomiperson og til it-medarbejdere, der taler et helt andet sprog. De er i øjenhøjde med folk. Det var også vores oplevelse i forbindelse med implementeringen. Her var de gode til at gøre sig forståelige over for hele organisation”. 

Specialløsning har halveret montørernes tidsforbrug 

Selvom Energi Fyn valgte Essence Solutions bl.a. på grund af deres filosofi om at holde sig så tæt på standardløsningen som muligt, er specialløsninger også på repertoiret hos Essence Solutions: 

”Vi har hele tiden gået efter standardløsningen, men alligevel står vi tit med nogle specielle ønsker. Nu da Essence Solutions har lært os at kende, udfordrer de os. De har lært os at være forandringsparate. Dét at skifte system er en god anledning til at spørge sig selv, om man gør tingene på den smarteste måde,” siger Tommy Gohr Jensen. 

Et eksempel på det er en specialløsning til montørerne, som Essence Solutions har udarbejdet, der gør det både hurtigere og mere overskueligt for montørerne at indtaste oplysninger i systemet efter endt besøg. Faktisk har specialløsningen halveret montørernes tidsforbrug. 

Alt i alt er Energi Fyn yderst tilfredse med både deres nye løsning og det efterfølgende samarbejde med Essence Solutions, fortæller Tommy Gohr Jensen:

”Vi har følelsen af, at vi bliver sat i centrum. De er altid tilgængelige. Selvom de uden tvivl har meget andet at lave, føler vi altid, at vi bliver prioriteret.”

keyboard_arrow_up